Ahşaba Dair Bir Yolculuk Hikayesi

masif panel imalatı

Doğada yıllarca yaşayan ağaç, her canlı gibi ömrünü bir gün tamamlamaktadır. Ekolojik dengenin bir parçası olarak varlığını artık ormanlarda tutmaması gerekmektedir. Çünkü belli bir yaştan sonra varlığı ormana fayda değil zarar vermektedir. Bunun en büyük sebeplerinin başında yaşlı bir ağacın karbonmonoksit emilimini azaltması ve kendinden daha genç ağaçların istihkakını çalmaya başlamasıdır. Onun daha büyük cüssesi, daha derin kökleri vardır ve topraktaki besinin çok fazlasını tüketmektedir. Kapladığı alan ile başka sürgünlere alan bırakmamaktadır. İşte o an geldiğinde ormandaki görevini tamamladığını söyler.

İnsanoğlu doğanın bu dengesini artık çok iyi bilmektedir. Onun yaşlanıp kurumasını beklemez, genç sürgünlere fırsat vermesi ve başka faydalara gitmesi için hasat mevsimi geldiğinde onu ormandan alır.

Tomruk hali:

Doğal ağaç bir tomruktur artık. Başka bedenlerde vücut bulmak üzere yolculuğu başlar.

Doğal ağaç endüstriyel olarak 3 ana sektöre hizmet eder: Ortalama %2 oranında mobilya sektöründe kullanılırken, bunu %16 ile inşaat ve %28 ile kağıt, reçine vb. izler. Dikkat ederseniz mobilya sektörü %2 gibi küçük bir oranı kullanmaktadır. Bunun ana sebebi ağacın bütün olarak kullanılması, yani kimyasal kullanım alanlarında olduğu gibi ağacın büyük bir kısmının posa haline getirilmemesidir. Mobilya sektörü ağaç israf etmez. Aksine ormanların gelişimine ve ağacın geri dönüşümüne destek olur.

Serender, Masif Panel

Bu teknik bilgilerden sonra ağacın yolculuğuna devam edelim.

Evet artık o bir tomruk olmuştur ve ilk işleme alanına gelmiştir. Burada tomruğun boyu kalınlığına göre kesilip kerestelere dönüştürülür. En uygun ebatlarda teknolojik imkanlarla yapılan bu işlem sayesinde tomruk artık değişik boy ve ebatlarda kereste olmuştur. Masif paneller haline gelmeye biraz daha yaklaşmıştır.

Kereste Hali:

masif panel kereste hali

Yolculuğun bu kısmında artık kereste olan ağaç kurutulur. Kurutma işlemi de yine bilimsel yöntemlerle uygulanarak ağacın tüm kusurlarını ortadan kaldırmayı hedefler. Uygun aşamalardan geçen kerestelerin en stabil nem oranına gelmesi için birçok işlem yapılır. Tüm işlemlerin sonunda ağacın uzama eğilimi artık ortadan kalkar. Kurutulmuş ağaç bundan sonra uzama kısalma eğilimi göstermez, kolay kolay çatlamaz. Bir çok ürüne dönüşmesi için en uygun hale gelmiştir.

Ona artık kereste diyoruz. Yolculuğu bu aşamasında keresteler desenlerine ve kalitesine göre ayrılarak yüzeylerini daha düz ve görsel hale getirmek için özel makineler ile silme ve bıçkılama işlemi yapılır. Kalite sınıfı bu aşamada ortaya çıkar. Pürüzsüz ve düzgün tablalar ön planda kullanılacak ürünler için ayrılırken, daha düşük kaliteli olanlar başka bir sınıfa ayrılır.

Masif Panel Hali:

masif panel hali

Kullanıma uygun hale gelen keresteler artık sınıflarına göre ayrılmış ve paneller haline gelmeye hazır olmuştur.

Yolculuğun bu aşamasında desenlerine, izlerine göre enine veya boyuna birleşmeleri gerekmektedir. Burada yine özel makineler işin içine girer ve tamamen organik tutkallar ile yüzeyleri mühendislik harikası bir şekilde bir araya getirilir.

Artın onlar değişik boy ve ebatlarda masif panel haline gelmiştir ve kullanıma hazırdır.
Bundan sonra sahibinin hayalleri ile marangozun sanatı devreye girer ve belki de başında yemek yediğiniz güzel anıların paylaşıldığı şık bir masa olur.

Kimbilir…?

WhatsApp Bize yazın