Kategori
Masif Panel

Masif Panel tüketici anketi

İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinden Yasin Bilgin’e ait  2010 yılı mezuniyet tezinde yer alan bir anket çalışmasına göre masif panel tüketicilerinin masif panel kullanım eğilimleri analiz edilmiştir.

Ankette sorulan sorularla ülkemizde masif panel sektörüne tüketicilerin sektöre bakış açısına önemli bir ışık tutulmuştur.

Masif Panel tüketicileri  ile yapılan anket çalışmasının sonuçları aşağıdaki gibidir.

Masif Panel Kullanımında Tercih Edilen Ağaç Türleri

Araştırmada bu amaçla kullanılan ağaç türleri Tablo 4.15 de gösterildiği gibi belirlenmiştir. Kullanılan yapraklı ve iğne yapraklı ağaç türlerinin yüzdeleride şekil 4.21 de belirtilmiştir. Yapılan araştırmada tüketicilerin yapraklı ağaç türlerinin ağırlıklı olarak; kayın, kestane, meşe, akçaağaç, dişbudak, sapelli, iroko türlerini kullanıldığı, diğer türlerin daha az kullanıldığı belirlenmiştir. İğne yapraklı ağaç türlerindense en çok ladin, göknar, sarıçam ve larix kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Tablo 4.15 :  Türkiye’deki masif panel kullanıcılarının tercih ettiği ağaç türlerinin dağılımı

Ağaç TürüYüzde(%)
Yapraklı Ağaç33
İğne Yapraklı Ağaç67

Ağaç türleri yüzdeleri

Şekil 4.21: Türkiye’deki masif panel Tüketicilerinin tercih ettiği ağaç türlerinin yüzdeleri

Tüketicilerin Masif Paneli Temin Şekilleri

Araştırma çerçevesinde yapılan tüketici (kullanıcı) anketi sonuçlarına göre temin şekilleri Şekil 4.22 deki gibi belirlenmiştir.

masif panel temin etme şekilleri

Şekil 4.22: Türkiye’deki masif panel tüketicilerinin masif paneli temin etme şekilleri

Burada,  masif panel kullanıcılarının yaklaşık 2/3’ünün masif paneli hazır olarak aldığı, 1/3’ünün ise sipariş üretimi tercih ettiği ortaya çıkmıştır.

Tüketici Firmaların Masif Panel Seçiminde Dikkat Ettiği Hususlar

Türkiye’de masif panel kullanıcılarının masif panel seçiminde dikkat ettiği hususlar olarak ilgili Tablo 4.16 ve Şekil 4.23 de belirtildiği gibi bulunmuştur. Buradan, dikkat edilen hususlar olarak fiyat ve kalitenin birlikte esas alındığı, bunların ayrı ayrı değerlendirilmediği ortaya çıkmıştır.

Tablo 4.16 :  Türkiye’deki masif panel Tüketicilerinin masif panel seçiminde dikkat ettiği hususların oranı

Seçimde etkili hususlar  Yüzde (%)
Fiyat     10
Kalite      0
Fiyat-Kalite     90

Masif Panel seçiminde dikkat edilenler

Şekil 4.23: Türkiye’deki masif panel Tüketicilerinin masif panel seçiminde dikkat ettiği hususların dağılımı

Tüketici Firmaların Masif Panel Kullanımında Karşılaştığı Sorunlar

Türkiye’deki masif panel tüketicilerinin karşılaştığı sorunlar Tablo 4.17 ve Şekil 4. 24 de gösterildiği gibi belirlenmiştir.

Tablo 4.17: Türkiye’deki masif panel kullanıcıların karşılaştığı sorunlar

Sorunlar Yüzde (%)
Kalite sorunları17
Fiyatın yüksek oluşu42
Uygulanabilirlikte karşılaşılan sorunlar41

Burada öncelikli olarak kullanıcılar açısından fiyatın(%42), daha sonra sırayla uygulanabilirlikteki sorunlar(%41) ve kalite sorunlarının(%17) geldiği tespit edilmiştir. Bu oranlarda şüphesiz masif panelin kullanım alanları da etkilidir. Kapı, mobilya gibi dekoratif açıdan önem taşıyan kısımlar da masif panelin diğer levha ürünlerine göre daha pahalı oluşu, fiyatın kullanıcıların karşılaştığı sorunlar arasında en yüksek orana sahip olmasının sebeplerinden biri olarak ortaya çıkmıştır.

Masif Panel Tüketici Sorunları

Şekil 4.24: Türkiye’deki masif panel tüketicilerinin karşılaştığı sorunlar

Tüketici Firmaların Masif Paneli Tercih Sebepleri

Anket sonuçlarına göre; Türkiye’deki masif panel tüketicilerinin masif paneli tercih sebepleri Tablo 4. 18 ve 4. 25  de gösterildiği gibi belirlenmiştir.

Tablo 4.18 :  Türkiye’deki masif panel tüketicilerinin masif paneli tercih sebepleri

Masif paneli tercih sebepleri nelerdirYüzde(%)
Bol çeşit ve seçim imkanı4
Fonksiyonellik11
Kalite22
Estetik28
Mekanik ve Direnç Özellikleri28
Diğer7

Bu sonuçlara göre, masif paneli tercih sebeplerinin başında estetik(%28) ve mekanik direnç özelliklerinin(%28) geldiği görülmektedir. Diğer tercih sebepleri olarakta sırasıyla; kalite(%22), fonksiyonellik(%11), bol çeşit ve seçim imkanı(%4) olduğu belirlenmiştir.

Masif Panel tercih sebepleri

Şekil 4.25: Türkiye’deki masif panel tüketicilerinin masif paneli tercih sebepleri

Masif Panelin Kapı Üretiminde Kullanıldığı Aşamalar

Türkiye’de masif paneli kapı üretiminde kullanılanların masif panel üretiminin hangi aşamalarında tercih ettikleri Tablo 4.19 ve Şekil 4. 26  de gösterildiği gibi bulunmuştur.

 Tablo 4.19:  Türkiye’deki masif panel Tüketicilerinin masif paneli kapı üretiminin hangi aşamasında tercih ettikleri

 

Ürün AdıTercih yüzdesi(%)
Masif kapı üretimi15
Kasa üretimi50
Kasa paneli üretimi25
Pervaz üretimi5
Süpürgelik üretimi5

 

Buradan görüleceği gibi, masif panelin en çok kasa üretiminde tercih edildiği, sonra sırasıyla kasa paneli üretiminde, masif kapı üretiminde, pervaz ve süpürgelik üretiminde kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Masif Panel kapı üretimi

Şekil 4.26: Türkiye’deki masif panel Tüketicilerinin masif paneli kapı üretiminin hangi aşamasında tercih ettikleri

Kasa Üretiminde Masif Panel Tercih Sebepleri

Masif panelin en çok kullanıldığı kapı kasası üretiminde masif paneli tercih sebepleri Tablo 4.20 ve Şekil 4. 27 de belirtildiği gibi bulunmuştur.

Tablo 4.20: Kapı kasası üreticilerinin masif paneli tercih sebepleri

Tercih Unsurları   
Yüzdesi ( % )
Ekonomik olduğu için9
Üretimi kolaylaştırdığı için36
Daha kaliteli üretim için55

Buna göre, tercih sebeplerinin başında daha kaliteli üretim(%55),daha sonra sırasıyla üretimi kolay olduğu için(%36), ve ekonomiklik(%9) gelmektedir.

Masif Panel kapı kasası

Şekil 4.27: Kapı kasası üreticilerinin masif paneli tercih sebepleri

 

İlginizi çekebilir:


  1. Ayhan Eray dedi ki:

    Anlaşılan o ki, masif panel tüketicileri hem ucuz hem de kaliteli olsun istiyor. Bu zor değil mi sizce?

    • Masif Panel dedi ki:

      Elbetteki kaliteyi ucuza almak çok kolay değil. Ancak, piyasa beklentilerini iyi analiz ederek, gereksiz fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmak mümkün. Bu noktada firmamızın ticaret anlayışı ve başarısı, müşteri odaklı prensip ile empati duygusunu geliştirmekte yatmaktadır. Serender Ahşap, masif panel ürünlerin nabzını düzenli olarak tutar. Ayhan bey, değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button
WhatsApp Bize yazın