Ahşap Merdiven Çeşitleri ve Yapım Teknikleri

Ahşap merdivenler diğer merdiven türlerinde olduğu gibi çeşitli şekillerde üretilir. Bunlar eğimine, çıkış şekline ve yapım tekniklerine göre gruplara ayrılır.

Egimlerine göre Ahsap merdivenler:

Yatık ahşap merdivenler:

Bu tür merdivenler rıht yüksekliği 17cm, basamak derinliği 29 cm olan merdivenlerdir. 2×17+29=63cm.

Orta eğim ahşap merdivenler:

Rıht yüksekliği 18cm, basamak derinliği 27cm olan merdivenlerdir. 2×18+27=63cm.

Dik ahşap merdivenler:

Bu tür merdivenlerde de rıht yüksekliği 19cm, basamak derinliği 25cm olan merdivenlerdir. 2×19+25=63cm.

Çıkıs Sekline Göre Ahsap Merdivenler:

Düz merdivenler:

iki kollu orta sahanlıklı düz merdiven

iki kollu orta sahanlıklı düz merdiven

Tek kollu düz merdiven

Tek kollu düz merdiven

Aynı doğrultudaki basamaklardan oluşan sahanlıklı ve sahanlıksız merdivenlerdir. Tek kolu olabileceği gibi birden fazla kolluda olabilir.

Dönüşlü merdivenler:

dönüşlü merdiven

dönüşlü merdiven

dönüşlü merdiven

dönüşlü merdiven

Aynı doğrultuda olmayan en az iki merdiven kolundan oluşan merdivenlerdir. Sahanlık yerine dönüş yapmaya imkân veren konik hazırlanmış basamaklar bulunur.

Döner (helezon) merdivenler:

döner - helezon - merdiven

döner – helezon – merdiven

helezonik ve düz (doğrusal) küpeşte uygulaması yapılmış döner merdiven

helezonik ve düz (doğrusal) küpeşte uygulaması yapılmış döner merdiven

Belli bir merkez etrafında dönerek yükselecek şekilde konik basamakların sıralandığı merdivenlerdir.

Dar alan merdivenleri:

dar alan merdiven

dar alan merdiven

dar alan merdiven

dar alan merdiven

dar alan merdiven

dar alan merdiven

Normal eğimde bir merdivenin yapılmasına olanak vermeyen dar alanlara yapılan sabit ve seyyar merdivenlerdir.

Yapım Teknigine Göre Ahsap Merdivenler :

Beton üzerine, ahşap kaplama merdivenler:

beton basamakları ahşapla kaplanmış merdiven

beton basamakları ahşapla kaplanmış merdiven

beton basamakları ahşapla kaplanmış merdiven

beton basamakları ahşapla kaplanmış merdiven

Mevcut beton merdivenin ahşap basamak ve rıhtlarla kaplaması ile yapılan merdivenlerdir.

Omurgalı ahşap merdivenler:

  • Ortadan omurgalı merdivenler: Basamaklar ortadan omurgaya bağlanmıştır. Basamaklar rıhtlı veya rıhtsız yapılabilirler. Omurgalar genellikle metal olmasına karşın, ahşaptan da yapılırlar.
  • Tek taraflı omurgalı (yanaklı) merdivenler: Merdiven basamaklarının tek yandan omurgaya bağlanarak yapılan merdivenlerdir. Basamakların diğer ucu korkuluklar ile küpeşte ve basamaklara yük taşıyacak şekilde bağlanırlar.
  • Çift taraflı omurgalı (yanaklı) merdivenler: Basamaklar her iki yanda omurgaya bağlanarak yapılan merdivenlerdir.
ortadan omurgalı merdiven

ortadan omurgalı merdiven

ortadan omurgalı merdiven

ortadan omurgalı merdiven

Çift yanaklı merdiven

Çift yanaklı merdiven

Çift yanaklı merdiven

Çift yanaklı merdiven

Tek yanaklı merdiven

Tek yanaklı merdiven

Tek yanaklı merdiven

Tek yanaklı merdiven

WhatsApp Bize yazın